Second opinion voorkeursontwerp SF12

De snelle fietsroute F12 begint bij de Brugweg in Westervoort en loopt via Duiven naar Zevenaar. De route sluit aan op de snelle fietsroute De Liemers naar Arnhem. De fietsroute loopt langs een aantal belangrijke bedrijventerreinen zoals Centerpoort-Nieuwgraaf, Hengelder en 7Poort. Deze worden door de aanleg van de route beter bereikbaar per fiets. 

Voor de route over de Roodwilligenlaan zijn meerdere ontwerpen gemaakt. Een vrijliggend fietspad leek niet op alle locatie mogelijk zonder de aankoop van gronden in particulier bezit. De voorlopige voorkeur ging daardoor uit naar het realiseren van een fietsstraat in plaats van te streven naar vrijliggende fietsvoorzieningen. BVA heeft in een second opinion gekeken of een dergelijke fietsstraat kan leiden tot een veilige en comfortabele fietsverbinding die daadwerkelijk aanvoelt als snelfietsroute. Geconcludeerd is dat de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer het niet mogelijk maakt om het benodigde karakter van de een fietsstraat te realiseren. Het lijkt beter om te streven naar een situatie met vrijliggende fietsvoorzieningen; ook als deze wellicht qua maatvoering net onder de richtlijnen liggen.