Zoekresultaten voor: duiven

Herinrichting kruispunt Westsingel-Rijksweg

In 2018/2019 staat er een grootschalig onderhoud gepland voor het kruispunt Westsingel-Rijksweg. Het geplande onderhoud in combinatie met de wens om de verkeersafwikkeling te verbeteren, heeft de gemeente Duiven doen besluiten om de inrichting van het kruispunt in zijn geheel tegen het licht te houden. BVA Verkeersadviezen heeft in opdracht van de gemeente Duiven een verkenning uitgevoerd naar de meest wenselijke inrichting van het kruispunt Rijskweg-Westsingel.

Verkeerskundige ondersteuning diverse gemeentes

Naast verkeerskundige ondersteuning op projectbasis biedt BVA Verkeersadviezen ook regelmatig verkeerskundige ondersteuning in de vorm van detachering. Met onze zeer ruime ervaring binnen gemeentelijke organisaties en brede verkeerskundige expertise zijn we ruim inzetbaar voor detacheringen. Onze werkzaamheden kunnen variëren van een paar uur per maand tot enkel dagen per week.

Dynamisch modellen

Dynamische verkeersmodellen Voor diverse opdrachtgevers hebben wij dynamische verkeersmodellen gebouwd in Vissim en TransModeller. Hiermee kunnen wij in groot detail de verkeerssituatie op kruispunten of op deelnetwerken beoordelen. In het overgrote deel van de verkeersstudies waar wij een dynamisch model toepassen, worden meerdere netwerkalternatieven vergeleken en afgewogen. BVA Verkeersadviezen kan zowel een dynamisch model uit

Knelpunt snelfietsroute Gelderland

Datum: 29/02/2016 De gemeente Westervoort is samen met de gemeente Duiven en Zevenaar en de provincie Gelderland bezig met het voorbereiden van de realisering van een snelfietsroute tussen Arnhem en Zevenaar (SFR F12). Ten aanzien van deze fietsroute is een keuze gemaakt voor het tracé dat de bedrijventerreinen (Nieuwgraaf en Centerpoort) verbindt en dat parallel