Zoekresultaten voor: gelderland

Knelpunt snelfietsroute Gelderland

Datum: 29/02/2016 De gemeente Westervoort is samen met de gemeente Duiven en Zevenaar en de provincie Gelderland bezig met het voorbereiden van de realisering van een snelfietsroute tussen Arnhem en Zevenaar (SFR F12). Ten aanzien van deze fietsroute is een keuze gemaakt voor het tracé dat de bedrijventerreinen (Nieuwgraaf en Centerpoort) verbindt en dat parallel

Onderzoeksleider N786 Loenen Eerbeek

Samen met de gemeenten Apeldoorn en Brummen en enkele andere partners heeft de provincie Gelderland het project ‘Eerbeek-Loenen 2030’ opgestart, een gebiedsgericht proces om de economische aantrekkingskracht en leefbaarheid van Eerbeek en Loenen te borgen. Onder het project is een aantal deelprojecten opgestart, waaronder het project ‘Wegennet’. In het kader van dit deelproject is in 2018 een MKBA opgesteld, waarin een aantal verkeerskundige maatregelenpakketten zijn onderzocht om de bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren/borgen. Een belangrijker onderlegger voor de MKBA-uitkomsten was het regionale verkeersmodel Stedendriehoek, waarin de verschillende ontsluitingsvarianten zijn gesimuleerd. Hoewel op basis van het model een voorkeursvariant is uitgesproken, twijfelt men of het regionale model in zijn huidige vorm geschikt is als beslissingsondersteunend model voor deze studie. Is het model in zijn huidige vorm niet te grofmazig om een betrouwbaar verkeersbeeld te schetsen van een gebied waarin chauffeurs vanuit meerdere winrichtingen verschillende route-opties hebben? Nader onderzoek dient antwoord op deze vraag te geven om uiteindelijk representatieve conclusies te kunnen trekken op basis van het model. De provincie Gelderland heeft BVA Verkeersadviezen opdracht gegeven dit onderzoek uit te voeren.

Verkeersveiligheidsaudit snelfietsroute Velp

Het stimuleren van fietsgebruik door een kwalitatief hoogwaardig hoofnet fiets is een provinciaal streven. In het kader van het samenwerkingsproject ‘Fiets filevrij’ van het Ministerie van Infrastructuur en Milie zijn een aantal snelfietsroutes aangelegd. Ook in de regio Arnhem is in diverse regio’s geïnvesteerd en/of is het voornemen tot realisatie. Voor de snelfietsroute tussen Arnhem-Dieren heeft de provincie Gelderland het intitatief genomen een verkenning uit te voeren. De provincie Gelderland heeft in samenwerking met de gemeenten Arnhem en Rheden en adviesbureau Goudappel Coffeng een tracéverkenning uitgevoerd. Ter hoogte van Velp loopt het aangedragen tracé parallel aan het spoor via een aantal ondergeschikte wegen. BVA Verkeersadviezen heeft een verkeersveiligheidsaudit uigevoerd waarbij de inrichting van deze wegen is beoordeelt om antwoord op de vraag te geven of het aangedragen tracé verkeersveilig is voor fietsers.